Ventex Chat
  • Ventex Store | Lako dostupne digitalne tehnologije
  • Slogan

Opći uvjeti poslovanja

UVJETI KORIŠTENJA VENTEX WEBSHOPA

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na www.ventex.hr.

Trgovac je Ventex d.o.o. (Dujmići 1A, 51221 Kostrena; OIB:63398817957;  tel:051/659-300; email: ventex@ventex.hr)

Potrošač je posjetitelj Ventex webshopa koji izvrši kupnju preko istog.

Izražene cijene su sa uključenim PDV-om u kunama.

Nositelj svih prava na internet stranici www.ventex.hr je trgovačko društvo Ventex d.o.o. (dalje u tekstu: Trgovac). Trgovac putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Ventex webshopa. Korištenjem usluge Ventex webshopa smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Općim odredbama uvjeta prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Ventex webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između Potrošača kao krajnjeg kupca i Ventex webshopa i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Trgovac pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Trgovac pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Ventex webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Trgovac pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Ventex webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga Ventex webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, uporaba i korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Trgovac ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

Trgovac se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.ventex.hr. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

POSTUPAK NARUČIVANJA ROBE

Proizvodi se naručuju putem košarice odnosno kreiranjem web narudžbe na Ventex webshopu na sljedeći način:

Pokraj svakoga artikla postoji gumb „UBACI U KOŠARICU".

Kada željeni artikl dodate u košaricu otvorit će Vam se prozor gdje piše „Proizvod dodan u košaricu".

Nakon što dodate jedan ili više proizvoda u košaricu istu možete pregledati na gumb Košarica smješten u gornjem desnom kutu ekrana.

U Košarici će biti prikazani svi artikli dodani u istu.

Za promjenu količine pojedinog proizvoda u košarici promijenite broj u stupcu "KOLIČINA", a zatim kliknite na "OSVJEŽI". Ukoliko želite ukloniti proizvod iz košarice kliknite na ikonu u koloni "UKLONI".

Kada ste odlučili kupiti proizvode iz košarice kliknite na "IZVRŠI NARUDŽBU", čime započinjete proces naručivanja.

Ukoliko se niste već po dolasku na Ventex webshop ulogirali sada će Vam se otvoriti stranica za prijavak na webshop.

Ukoliko ste novi kupac, slijedite proceduru za prijavak na Ventex webshop. Ukoliko ste već kupovali kod nas u prozor koji je Vama namijenjen upišite Vašu mail adresu i šifru u za to predviđena mjesta.

Kada ste upisali Vaše podatke potrebne za prijavak na Ventex webshop to potvrdite tipkom „LOGIN".

Kada ste se prijavili otvorit će Vam se prozor sa informacijama o dostavi.

Kada stisnete gumb „DALJE" otvorit će Vam se opcije plaćanja.

Ovdje možete odabrati plaćanja općom uplatnicom, Diners club karticom ili kreditnom karticom.

Ventex webshop koristi suvremene zaštite za kartična plaćanja pa nemate razloga za strahovanje da će doći do krađe podataka.

Kada izaberete način plaćanja karticom ili Diners club karticom potrebno je upisati IME i PREZIME s kartice, broj kartice, vrijeme (mjesec i godina) do kada Vam je kartica aktivna i kontrolni broj kartice.

Kada ste to napravili možete stisnuti gumb „IZVRŠI PLAĆANJE".

Korisnik Ventex webshopa koji je izabrao opciju općom uplatnicom odmah može stisnuti gumb „DALJE" pa ćete doći na stranicu Pregled i potvrda narudžbe.

Na stranici potvrda prekontrolirajte jeste li sve ispravno upisali i ako želite završiti kupnju stisnite „DALJE". Na kraju će se otvoriti Izvještaj o narudžbi a na Vaš mail će biti poslana Potvrda narudžbe.

Kada Trgovac pošalje robu dostavnom službom o tome će Vas obavijestiti putem elektronske pošte na e-mail adresu koju je naveo Potrošač.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti Potrošača e-mailom ili telefonom zajedno sa informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda. Ukoliko proizvode nije moguće naknadno isporučiti, za neisporučene proizvode kupoprodajni ugovor se automatski raskida.

Zaključenjem narudžbe i izvršenjem uplate Potrošač zaključuje Ugovor sa Trgovcem po ovim Uvjetima te od tog trenutka Ugovor postaje pravovaljan.

DOSTAVA

Roba se dostavlja na području Hrvatske putem dostavne službe. Isporuke robe od Ventexa prema dostavnoj službi vrši se u roku od 48 sati od primljene uplate, osim u iznimnim slučajevima kada se kupac direktno kontaktira. Trgovac ne snosi odgovornost za kašnjenje pošiljke uslijed više sile.

Cijena dostave iznosi 37,00 kuna. Za kupovinu preko 4000,00 kuna, dostava je besplatna.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Naknadne prijave manjka ili oštećenosti robe Trgovac ne uzima u obzir.

POTROŠAČKI PRIGOVORI

Potrošač prigovor može uputiti poštom na adresu Ventex d.o.o., Dražice 123c, 51000 Rijeka ili elektronskom poštom na mail adresu ventex@ventex.hr.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Potrošač ima zakonsko pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Trgovac će izvršiti povrat novca tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao nazad. Potrošač je dužan robu vratiti Trgovcu bez nepotrebnog odgađanja te je Potrošač odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Potrošač snosi izravne troškove povrata robe.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Potrošača, Trgovac je dužan bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana izvršiti povrat novca. Povrat novca se vrši na način na koji je izvršeno plaćanje osim u slučajevima kada Potrošač pristaje na neki drugi način povrata novca.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. Potrošač posebno zahtijevao posjet Trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Potrošač izrijekom zahtijevao, Trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

JAMSTVENI UVJETI

Proizvodi za koje Trgovac daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Potrošač je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Potrošač može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod ukoliko se neispravan uređaj ne može popraviti u razumnom roku. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Potrošač je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili postupanja koje nije u skladu sa uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

POPIS OVLAŠTENIH SERVISA

Na deklaraciji ili unutar svakog proizvoda nalazi se podatak o uvozniku i ovlaštenom servisu za isti.

 

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Link: Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

 

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice ventex.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice ventex.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Ventex d.o.o.

 
Ventex d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice ventex.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Ventex d.o.o., Dražice 123c, Rijeka (u daljnjem tekstu Ventex) obrađuje osobne podatke. 

Upućuju se Kupci Internet stranice ventex.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Ventex (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Ventex d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu gdpr@ventex.hr   
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici ventex.hr  od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Ventex-a, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.  

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Ventex putem Internet stranice ventex.hr?  

Prilikom registracije osobe za Kupca Ventex Internet stranice, Ventex d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.   
Ventex d.o.o. će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: Ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.  

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Ventex Internet stranice, Ventex d.o.o. će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to e-mail adresu.   

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.  

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu Ventex, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i Ventex stranicama koje su vam prikazane. Ventex preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice Ventex. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

U koju svrhu Ventex prikuplja i obrađuje osobne podatke? 

Ventex prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice Ventex.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Ventex, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. Ventex prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u Program vjernosti u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka. 

Ventex prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Ventex Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice Ventex nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina. 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Ventex, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac koji se prijavljuje za Program vjernosti, unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijavi se, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. 

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici Ventex te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@ventex.hr 

S kojim primateljima Ventex dijeli osobne podatke? 

Ventex neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 
Ventex će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:  
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.  
 3. Prodavateljem proizvoda u konkretnom procesu kupnje kada je Ventex d.o.o. ovlašteni trgovinski zastupnik na Ventex webshop (pogledaj Opće uvjete Ventex webshop) u kojem slučaju prodavatelj koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati podatke o registriranom Kupcu na Ventex webshop. U ovom slučaju prodavatelju se prosljeđuju osobni podaci Kupca i to: ime, prezime, adresa.   
4. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Ventex koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Ventex u trenutku plaćanja na Internet stranici Ventex, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Web Studio d.o.o. Rijeka, Ćićarijska ul. 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Ventex i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Web Studio d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.   

Ventex ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Web Studio d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod Web Studio d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen osim kod opcije „Kupi odmah“. 
 Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Web Studio d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ jednostavnim klikom na ikonu „Bin“ pored kriptiranog broja kartice na stranici Plaćanja, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Web Studio d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.  

Ventex obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da Web Studio d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Ventex d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.   

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

Ventex pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice Ventex na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Ventex pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Ventex. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Ventex cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: gdpr@ventex.hr. 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@ventex.hr  i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Ventex putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@ventex.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu. 

Pravo na prigovor 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@ventex.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka. 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Ventex odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Ventex uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Ventex provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Ventex te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Ventex se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Izmjena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti, Ventex može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Ventex Internet stranici. Zato Ventex poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu Ventex.hr     Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Ventex.hr    Nastavak uporabe Internetske stranice Ventex od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Ventex Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica Ventex funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. 
Kolačići se mogu klasificirati kao: 
Privremeni kolačići (Session cookies)  - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) -  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Ventex.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete Ventex.hr. 
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Ventex.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. 
Koje su Vam opcije dostupne?  
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. 
 Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na Ventex Internet stranici.   

HP laser kampanja listopad 2020 HP Neverstop bočni
WSpay™ - Web Studio payment gateway American Express Diners Club International Visa MasterCard Maestro Discover American Express - jamstvo sigurne online kupnje Mastercard Securecode Verified By Visa

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.